Det finns en mängd olika spelstilar inom poker. Ett sätt att lite grovt kategorisera dem är att placera in dem utifrån hur aggressivt man spelar och hur många händer som vanligtvis spelas per match.

Loose eller Tight

Med begreppen Loose och Tight menas generellt vilka händer som spelaren spelar och därmed i längden hur många händer som spelas i ett pokerspel. Den spelare som har en Loose stil kommer att spela relativt många händer och går med även om korten på handen inte alltid är riktigt bra. De tar sig in i omgången genom att spela taktiskt och inte alltid enbart utgå från de egna förutsättningarna på korten.

En person som däremot spelar tight kommer att spela betydligt färre händer vilket beror på att personen inte spelar förrän utgångsläget är riktigt bra. När en sådan person går med i en omgång kan motspelarna veta att personen har relativt bra kort på handen.

Passiv eller Aggressiv

En passiv spelare låter oftast medspelarena ta initiativ och bluffar sällan. Detta kan ses som ett ”säkert” sätt att spela men de som spelar med en tydlig passiv stil kommer även kunna förvänta sig att få många bluffar emot sig.

Den aggressive spelaren är snabb att höja och föra spelet framåt. Om höjningarna är motiverad tack vare starka kort, placering vid bordet eller psykologi är däremot inte alltid lika enkelt att veta.