Poker är en kombination av tur och skicklighet. Men de färdigheter man lär sig genom att bli skickligare kr inte begränsade bara till poker. Även om man kanske inte riktigt insett det har man nog använt en eller flera av dessa färdigheter utanför poker redan.

Kritisk bedömningsförmåga

Att kunna titta på en situation och bedöma potentiell risk och belöning är något alla pokerspelare måste lära sig för att bli bättre. Denna färdighet är något som kommer till användning inom många olika områden i livet och är bland annat eftersökt högre upp i hierarkin i arbetslivet.

Färdigheter med siffror och statistik

Att mentalt hantera siffror och dra slutsatser från statistik är till stor användning inom poker på flera nivåer. Allt från att bedöma hur korten själva till mängden marker spelar en roll för en spelare kring bordet är användbart. Inte nog med att detta kan föras över till andra typer av spel, som managerspel i stil med ManagerZone. Att kunna fatta beslut från sådan information kan hjälpa en i så väl sitt dagliga liv som arbetslivet.

Fatta pragmatiska beslut

Som många säkert vet är det ett klassisk nybörjarmisstag i poker att inte kunna släppa en hand när allt runtikring säger att den är förlorad. Denna form av pragmatism är en lärdom man verkligen borde applicera utanför pokerbordet också. Förmågan är väldigt underskattad av många och ses ibland som ovilja att arbeta hårt med något. Men sann pragmatism är väldigt värdefullt i det långa loppet.

Målorienterad attityd

Många pokerspelare sätter mål för sitt eget spel och formulerar strategier hur man når dessa  mål. Detta är nog ett av de mest självklara färdigheterna man kan ta med sig från poker till resten av livet och alla kan se ett tydligt värde i detta. Detta är speciellt viktigt för personer som satsar på att göra karriär.